A

A

A

Śląska Jednostka MSW im.Gwardii Ludowej w Katowicach przy ul. Żdanowa 17

Do jednostki w Katowicach przybyłem 9.10.1971 r. z Ełku, JW 2456, po ukończeniu szkoły podoficerskiej młodszych specjalistów spycharek. Dowódcą jednostki był płk.mgr Bolesław Król a z-cą d-cy d/s politycznych ppłk. mgr Tadeusz Patyk. Skierowano mnie do Kompani Techniczno-Saperskiej dowódcą był wtedy por. Tadeusz Żuk obecnie Ś.P.,z-cą d-cy p.por. Świerczynski ,obecne Ś.P.,szefem kompani nazwisko umkneło z pamięci, ale pamiętam że był rudy. Pomocnikiem szefa kompani był Gienek Udich z Tychów. Kompania Ktsap mieściła się za placem apelowym w dużym budynku jedynym który w tych latach posiadał centralne ogrzewanie. W budynku tym mieściła się też stołowka. Kompania składała się z plutonów kierowców,operatorów maszyn inżynieryjnych i saperów. W okresie letnim i jesiennym pracowaliśmy na tzw.obiektach a zimą zjeżdzaliśmy do Katowic na naukę po której nastepowały egzaminy na placu alarmowym. Jedynym mankamentem tego budynku była jego lokalizacja przy torach kolejowych linii PKP, duża sala żołnierska bliżej torów miała gorszą akustykę a więc lepiej było spać w tej drugiej od strony placu alarmowego. Przed budynkiem koszar posadzone były stare topole włoskie gdzie w konarach gniazda miały gołębie. Pobór składał się ze starych i młodych żołnierzy, ślązaków,warszawiaków i innych rejonów kraju.W 1972 wyjechaliśmy na tzw.obiekt do do lasów spalskich gdzie nasza ktsap uczestniczyła w budowie dla tow.I sekretarza PZPR E.Gierka letniej rezydencji, później pokazywanej w fotografi francuskiej Paris Match jak dziadek z wnuczkiem pływają łódką po sadzawce. Ale o tym dowiedziałem się potem jak wróciłem do domu po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i nastąpił nowy I sekretarz. Wszystkich moich kolegów z tych lat spędzonych w Katowicach na Ktsap w latach 1971-73 serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia.
Może po latach odnajdziemy się i spotkamy przy kuflu i krupnioku w Katowicach ?

Opowiedz nam swoją:
śmieszną,
odjechaną,
niebezpieczną...
czytaj więcej

Nasza trybuna honorowa
Kto ważny odbiera nasze defilady
czytaj więcej

I Ty możesz awansować, dostać order lub pochwałę przed frontem oddziału
czytaj więcej

Na chustę
Na "godzinę piątą"
Na przystojniaka WP
Konkurs kibica
czytaj więcej